Tuesday, July 20, 2010

BENGKEL COMMEDIA DEL ART’E BERSAMA PROF. ARTEMIS

Seorang pensyarah dari Depertment Of Theartre Art and Dance Loyola Universiti New Orlens, Amerika Syarikat iaitu Assistant Prof. Artemis Preeshl telah menambahkan ilmu pelajar-pelajar Jurusan Teater dengan bengkel Commedia Del Art’e yang berlangsung selama satu minggu bertempat di Theatrette Ahmad Nisfu,Sekolah Pengajian Seni (SPS) dan Dewan Resital,Universiti Malaysia Sabah (UMS) .
Bengkel tersebut dibuat pada 17 hingga 23 ogos 2009 dan dihadiri seramai 50 orang peserta.

Bengkel tersebut sedikit sebanyak telah membuka minda para pelajar bagaimana untuk mengaplikasikan konsep Commedia Del Art’e dalam persembahan teater. Pada hari terakhir bengkel peserta yang menyertai bengkel tersebut telah disuruh membuat persembahan pendek dari apa yang mereka pelajari dengan tajuk persembahan iaitu “

No comments:

Post a Comment